Trenerbagen

I Trenerbagen finner du ytterligere tips til nyttig fagstoff, forslag til kilder for å fordype deg mer, relevante linker og lignende.

NHF:
NHFs Fagarkiv

NHF:
Spillerutviklingstrappen

DHF:
Aldersrelatert trening

NHF:
Barnehåndball

Forskning.no:
Klima for jobbsuksess
Sterkt fokus på å sammenligne medarbeideres prestasjoner skaper ikke nødvendigvis de beste prestasjonene. For å oppnå suksess, må det også skapes et klima for mestring.

Dokument:
Utdyping EASI

Dokument:
Kommunikasjonspsykologi

NHF:
NHFs utdanningssider